Điều khoản chung

Ngày hiệu lực: 01/10/2023

Chào mừng bạn đến với akapa.com.vn. Điều khoản chung này là tập hợp các quy định và điều kiện mà bạn cần tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi và khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sự đồng ý
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.
Thay đổi điều khoản
Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản chung này vào bất kỳ thời điểm nào và các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được công bố trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.
Tài khoản người dùng
Nếu bạn mở một tài khoản người dùng trên trang web của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và bảo mật thông tin đăng nhập của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động từ tài khoản của mình.
Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trang web, sản phẩm, và dịch vụ của chúng tôi thuộc về akapa.com.vn hoặc các bên thứ ba có quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.
Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật và không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
Giới hạn trách nhiệm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, trừ khi có quy định khác theo luật pháp.
Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản chung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: akapaunisex@gmail.com hoặc số điện thoại: 077 9079 569 để được hỗ trợ.
Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất và cam kết tuân thủ các điều khoản và quy định để đảm bảo tính hợp pháp và tính đạo đức của dịch vụ của mình.