Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin người dùng cho website akapa.com.vn

Ngày hiệu lực: 01/10/2023

Chào mừng bạn đến với akapa.com.vn. Chính sách bảo mật thông tin người dùng của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web và mua hàng tại akapa.com.vn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân
Khi bạn truy cập akapa.com.vn hoặc mua hàng tại đây, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xử lý đơn hàng và liên hệ với bạn khi cần thiết.
Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đáng kể.
Sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng để xử lý đơn hàng và gửi thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của akapa.com.vn. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
Cookie
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bạn có thể tùy chọn tắt cookie trong trình duyệt của mình nếu bạn muốn.
Quyền lựa chọn
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn, chỉnh sửa hoặc xóa nó. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: akapaunisex@gmail.com để thực hiện các yêu cầu này.
Thay đổi chính sách
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web.
Chính sách bảo mật này giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và sẽ luôn làm việc chăm chỉ để bảo vệ thông tin này.